ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 10 دقیقه است

    بسیار خب

    پرسش عمومی

    کاربر سایت  انجام جراحی واریس بهتر است یا لیزر واریس؟پاسخ پشتیبان واریس   بروز شده 11 ماه پیش   2 کاربر سایت  آیا با مصرف دارو می توان واریس را درمان کرد؟پاسخ پشتیبان واریس   بروز شده 11 ماه پیش   2 کاربر سایت  اگر واریس داگر واریس درمان نشود چه اتفاقاتی ممکن است روی دهد؟رمان نشودپاسخ پشتیبان واریس   بروز شده 11 ماه پیش   2 کاربر سایت  چه ورزش هایی امکان ایجاد واریس را بیشتر می کند؟پاسخ پشتیبان واریس   بروز شده 11 ماه پیش   2 کاربر سایت  چه لباس هایی فرد را مستعد واریس می کند؟پاسخ پشتیبان واریس   بروز شده 11 ماه پیش   2 کاربر سایت  آیا بعد از درمان واریس میتوان ورزش کرد؟پاسخ پشتیبان واریس   بروز شده 11 ماه پیش   2 کاربر سایت  جوراب واریس بعد از درمانپاسخ پشتیبان واریس   بروز شده 12 ماه پیش   2 کاربر سایت  آیا امکان عود واریس بعد از درمان وجود دارد؟پاسخ پشتیبان واریس   بروز شده 11 ماه پیش   2 کاربر سایت  آیا جورابهایی که فاقد کف هستند و از مچ پا به بالا را پوشش می دهند مفیدند؟پاسخ پشتیبان واریس   بروز شده 11 ماه پیش   2 کاربر سایت  کدام نوع جوراب واریس بهتر است؟پاسخ پشتیبان واریس   بروز شده 11 ماه پیش   2