ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 10 دقیقه است

    بسیار خب

    پرسش عمومی

    کاربر سایت  انجام جراحی واریس بهتر است یا لیزر واریس؟پاسخ پشتیبان واریس   بروز شده 9 ماه پیش   2 کاربر سایت  آیا با مصرف دارو می توان واریس را درمان کرد؟پاسخ پشتیبان واریس   بروز شده 9 ماه پیش   2 کاربر سایت  اگر واریس داگر واریس درمان نشود چه اتفاقاتی ممکن است روی دهد؟رمان نشودپاسخ پشتیبان واریس   بروز شده 9 ماه پیش   2 کاربر سایت  چه ورزش هایی امکان ایجاد واریس را بیشتر می کند؟پاسخ پشتیبان واریس   بروز شده 9 ماه پیش   2 کاربر سایت  چه لباس هایی فرد را مستعد واریس می کند؟پاسخ پشتیبان واریس   بروز شده 9 ماه پیش   2 کاربر سایت  آیا بعد از درمان واریس میتوان ورزش کرد؟پاسخ پشتیبان واریس   بروز شده 9 ماه پیش   2 کاربر سایت  جوراب واریس بعد از درمانپاسخ پشتیبان واریس   بروز شده 9 ماه پیش   2 کاربر سایت  آیا امکان عود واریس بعد از درمان وجود دارد؟پاسخ پشتیبان واریس   بروز شده 9 ماه پیش   2 کاربر سایت  آیا جورابهایی که فاقد کف هستند و از مچ پا به بالا را پوشش می دهند مفیدند؟پاسخ پشتیبان واریس   بروز شده 9 ماه پیش   2 کاربر سایت  کدام نوع جوراب واریس بهتر است؟پاسخ پشتیبان واریس   بروز شده 9 ماه پیش   2